Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018068473
DokumentID: 18/68473 - Uttalelse fra Bærum Natur- og Friluftsråd - Kommuneplanens arealdel 2017-35
ArkivsakID: 17/23324 - Ny vannforsyningstunnel Holsfjorden - Oslo med tverrslag i Bærum - detaljregulering
tidl tittel - Ny vannforsyning Oslo - Lommedalsveien 297 - detaljregulering
Journaldato: 20.03.2018
Brevdato: 17.03.2018
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bærum Natur- og Friluftsråd
c/o Rigmor Arnkværn Furulia 27
1356 BEKKESTUA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS