Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018062310
DokumentID: 18/62310 - Retting av inkurie i sak 029/18 - Forskrift om skjenketider i Bærum kommune
ArkivsakID: 16/24196 - Endring av forskrift om salgs- og skjenketider i Bærum
Journaldato: 13.03.2018
Brevdato: 13.03.2018
Dokumentansvarlig: Trine Skotte Høvset

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS