Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2018061335
DokumentID: 18/61335 - Innspill til kommuneplanen vedrørende Kirkerudbakken - Åses vei
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 12.03.2018
Brevdato: 12.03.2018
Dokumentansvarlig: Ole Kristian Udnes
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS