Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018059893
DokumentID: 18/59893 - Lysaker torg 6-12 - detaljregulering - 2. gangs behandling
ArkivsakID: 15/136768 - Lysaker Torg 6-12 - detaljreguleringsplan - planID 2016012
Journaldato: 12.04.2018
Brevdato: 12.04.2018
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS