Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018053793
DokumentID: 18/53793 - Årsrapport og årsregnskap for 2017 for kommunerevisjonen
ArkivsakID: 17/3963 - Kontrollutvalgssaker til kommunestyret - samlesak
Journaldato: 05.03.2018
Brevdato: 05.03.2018
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS