Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018044403
DokumentID: 18/44403 - Økonomi - bruk av disponible driftsmidler fra 2017
ArkivsakID: 18/5389 - Overføring av disponible midler fra 2017 til 2018 – drift og investering
Journaldato: 27.02.2018
Brevdato: 27.02.2018
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS