Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018019137
DokumentID: 18/19137 - Innspill fra Advokat/siviløkonom Eivind Mossige - kommuneplanens arealdel - justering av avvikssone for støy og utviklingsområde på Haslum
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 26.01.2018
Brevdato: 26.01.2018
Dokumentansvarlig: Terje Hansen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Advokat/siviløkonom Eivind Mossige
ACOS Innsyn levert av ACOS AS