Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018017858
DokumentID: 18/17858 - Innspill fra Tanum Vel vedrørende arealplanforslaget om å åpne for boligbygging på Østre Jong gård
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 25.01.2018
Brevdato: 25.01.2018
Dokumentansvarlig: Terje Hansen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Tanum Vel

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS