Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017254410
DokumentID: 17/254410 - Innspill til kommuneplanens arealdel fra Tanum Vel
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 05.12.2017
Brevdato: 05.12.2017
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Tanum Vel

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS