Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017245000
DokumentID: 17/245000 - Uttalelse til kommuneplanrulleringen, 2.gangs behandling. En oversikt over tilgjengelige arealer for bebyggelse ("Tomtebank")
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 22.11.2017
Brevdato: 22.11.2017
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jan Fredrik Larsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS