Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017232756
DokumentID: 17/232756 - Supplerende og oppfriskende uttalelse til kommuneplanen 2017 - 2035 som rullerer nå
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 06.11.2017
Brevdato: 03.11.2017
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jan Fredrik Larsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS