Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2017116674
DokumentID: 17/116674 - Kommuneplanens arealdel - status og fremdrift
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 22.05.2017
Brevdato: 22.05.2017
Dokumentansvarlig: Terje Hansen

Sendt til

Formannskapet

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS