Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017053899
DokumentID: 17/53899 - Eierstrategi for Asker og Bærum Vannverk IKS
ArkivsakID: 17/4886 - Eierstrategi for Asker og Bærum Vannverk IKS
Journaldato: 28.03.2017
Brevdato: 23.03.2017
Dokumentansvarlig: Ove Myrvåg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS