Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017010012
DokumentID: 17/10012 - Innspill til formannskapets behandling av forslag til kommuneplanens arealdel for 2017 - 35
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 16.01.2017
Brevdato: 15.01.2017
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jan Fredrik Larsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS