Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2017007975
DokumentID: 17/7975 - Til F.sak 002/17 Ballerud, Johs Faales vei 80-100 områderegulering
Svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet
ArkivsakID: 15/142742 - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
Journaldato: 12.01.2017
Brevdato: 11.01.2017
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni
ACOS Innsyn levert av ACOS AS