Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2017007930
DokumentID: 17/7930 - Kommuneplanens arealdel 2017-35 - oppfølging av Planutvalgets behandling 15.12.16
ArkivsakID: 16/37785 - Kommuneplanens arealdel 2017-35
Journaldato: 13.01.2017
Brevdato: 13.01.2017
Dokumentansvarlig: Terje Hansen

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS