Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016052836
DokumentID: 16/52836 - Nasjonal Transportplan 2018-2029 -Fagetatenes forslag- høring
ArkivsakID: 16/10195 - Nasjonal Transportplan 2018-2029 - Etatenens forslag
Journaldato: 12.04.2016
Brevdato: 12.04.2016
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni
ACOS Innsyn levert av ACOS AS