Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2016016150
DokumentID: 16/16150 - Fornebu - Lysaker metrotrasé - delområde Lysaker stasjon - områderegulering - 2.gangsbehandling
ArkivsakID: 15/79287 - Fornebu - Lysaker - metrotrasé - områderegulering
Fornebubanen
Journaldato: 30.03.2016
Brevdato: 30.03.2016
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS