Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2016016150
  DokumentID: 16/16150 - Fornebu - Lysaker metrotrasé - delområde Lysaker stasjon - områderegulering - 2.gangsbehandling
  ArkivsakID: 15/79287 - Fornebu - Lysaker - metrotrasé - områderegulering
  Fornebubanen
  Journaldato: 30.03.2016
  Brevdato: 30.03.2016
  Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS