Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015063434
DokumentID: 15/63434 - Kommuneplanens arealdel 2015-30 - 2.gangsbehandling
ArkivsakID: 15/123719 - Kommuneplanens arealdel 2015-30 - 2.gangsbehandling
Journaldato: 02.03.2015
Brevdato: 25.03.2015
Dokumentansvarlig: Terje Hansen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS