Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020055813
ArkivsakID: 22/6583
Dato: 29.03.2022
Tittel: Årsrappport 2021 Bærum kommune
Årsberetning - Finansrapport - Årsregnskap
Saksbehandler: Terje Trovik
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS