Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020048358
ArkivsakID: 21/21482
Dato: 14.12.2021
Tittel: Caroline Øverlands vei 49 - opprettelse av grunneiendom (deling av eiendom) - arealoverføring - Klage over vedtak
Saksbehandler: Jan Erik Danielsen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Klage delesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS