Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020040113
ArkivsakID: 21/13239
Dato: 18.08.2021
Tittel: Oversendelse av manglende dokumenter vedrørende klagesaksbehandling i klageutvalget av sak 098/21, på møtet som skal avholdes i klageutvalget 24 august 2021
Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS