Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020033630
ArkivsakID: 21/6758
Dato: 22.04.2021
Tittel: Referatsak til SAM: Vedrørende forståelsen av reglement for Utvalg for samarbeid
Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo
Status: Saken er uten oppfølging
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS