Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020024401
ArkivsakID: 20/24400
Dato: 17.11.2020
Tittel: Eierskapsmelding for selskaper der Bærum kommune har eierinteresser. Forslag til rullering 2021-2025. (2. gangsbehandling i eierutvalget)
Saksbehandler: Ove Myrvåg
Status: Saken er reservert
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS