Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020019562
ArkivsakID: 20/19562
Dato: 29.09.2020
Tittel: Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
Høst 2020 - vår 2021
Saksbehandler: Emilie Helgesen Grud
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS