Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020010289
ArkivsakID: 20/10289
Dato: 25.05.2020
Tittel: Forslag til handlingsplan mot vold i nære relasjoner "Kunnskap til å se, mot til å handle 2020-2022"
Saksbehandler: Grete Syrdal
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS