Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020009596
ArkivsakID: 20/9596
Dato: 14.05.2020
Tittel: Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering
Steinskogen pukkverk
Saksbehandler: Roar Askeland
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Reguleringssaker
ACOS Innsyn levert av ACOS AS