Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019020238
ArkivsakID: 19/20238
Dato: 26.09.2019
Tittel: Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid mellom Bærum kommune (vertskommunen) og Hole kommune (samarbeidskommunen).ker til politisk behandling
Saksbehandler: Grete Syrdal
Status: Saken er avsluttet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS