Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019012004
ArkivsakID: 19/12004
Dato: 05.06.2019
Tittel: Munthes plass 44 og 46 - hovedbygning - ombygging til leiligheter - klage over vedtak på dispensasjonssøknad
Saksbehandler: Bente Huser Hostad
Status: Saken er avsluttet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS