Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019010184
ArkivsakID: 19/10184
Dato: 14.05.2019
Tittel: Rullering av Anleggsplanen 2019 i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022
Saksbehandler: Dag Leween Stien
Status: Saken er reservert
ACOS Innsyn levert av ACOS AS