Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019009286
  ArkivsakID: 19/9286
  Dato: 03.05.2019
  Tittel: Notat til hovedutvalg MIK om forurensningssituasjonen ved Løvenskioldbanen, særlig bly og støy.
  Saksbehandler: Svein Finnanger
  Status: Saken er reservert
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS