Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019008897
  ArkivsakID: 19/8897
  Dato: 30.04.2019
  Tittel: Informasjon - Forskrift for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Saksbehandler:
  Status: Saken er reservert
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS