Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019007074
ArkivsakID: 19/7074
Dato: 02.04.2019
Tittel: Bærum kommunale pensjonskasse - melding om endring av vedtektene per 19. mars 2019
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl
Status: Saken er reservert
ACOS Innsyn levert av ACOS AS