Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019006765
ArkivsakID: 19/6765
Dato: 28.03.2019
Tittel: Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) - høring
Saksbehandler: Gro Sværen Skansen
Status: Saken er avsluttet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS