Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019005836
ArkivsakID: 19/5836
Dato: 15.03.2019
Tittel: Vurdering knyttet til norskprøver for innvandrerkvinner, samt omkostninger ved gratis norskopplæring for hjemmeværende kvinner i kombinasjon med gratis kjernetid i barnehage
Saksbehandler: Gro Sværen Skansen
Status: Saken er avsluttet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS