Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019005752
  ArkivsakID: 19/5752
  Dato: 14.03.2019
  Tittel: Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
  Saksbehandler: Stian Rugsveen Engen
  Status: Saken er reservert
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS