Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019005546
ArkivsakID: 19/5546
Dato: 12.03.2019
Tittel: Salgs- og skjenkebevilling - generelt 2019-2022
Saksbehandler: Inger Reidun Mikalsen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Serverings- og skjenkebevillingssaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS