Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019004827
  ArkivsakID: 19/4827
  Dato: 04.03.2019
  Tittel: Vaktmestertjenester for eldre hjemmeboende - uttalelse fra BOP
  Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo
  Status: Saken er uten oppfølging

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS