Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019004206
ArkivsakID: 19/4206
Dato: 22.02.2019
Tittel: Overføring av disponible midler fra 2018 til 2019 - drift og investering
Saksbehandler: Viggo Wollum
Status: Saken er reservert

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS