Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019003482
ArkivsakID: 19/3482
Dato: 12.02.2019
Tittel: Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - av vedtak i formannskapet i møtet 22.08.2017, sak 161/17 - Oksenøyveien 91 - mindre endring av reguleringsplan.
Saksbehandler: Anne-Grete Bukier
Status: Saken er reservert

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS