Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019002965
ArkivsakID: 19/2965
Dato: 05.02.2019
Tittel: Bærum kontrollutvalg - Valg av revisor
Saksbehandler:
Status: Saken er reservert
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: offl. §23 Unntak - det offentl. sin forhandling

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS