Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019002769
  ArkivsakID: 19/2769
  Dato: 01.02.2019
  Tittel: Kommuneplan for Nye Asker kommune 2020 - 2032
  Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange
  Status: Saken er under behandling
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS