Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2019000079
  ArkivsakID: 19/79
  Dato: 02.01.2019
  Tittel: Hoved-arbeidsmiljøutvalget 2019
  Saksbehandler: Toril Stærk Fosse
  Status: Saken er reservert
  Gradering: Unntatt offentlighet
  Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS