Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2019000032
ArkivsakID: 19/32
Dato: 02.01.2019
Tittel: Søknad om konsesjon - Franzefoss Utvikling AS - gnr 25 bnr 1 og bnr 16 - gnr 26 bnr 1
Stein gård
Saksbehandler: Gudbrand Teigen
Status: Saken er under behandling
ACOS Innsyn levert av ACOS AS