Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018031087
  ArkivsakID: 18/31087
  Dato: 10.12.2018
  Tittel: Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
  Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen
  Status: Saken er avsluttet
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS