Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018028653
  ArkivsakID: 18/28653
  Dato: 12.11.2018
  Tittel: Gamle Ringeriksvei 56 - solfangerpark - Klage over vedtak
  Saksbehandler: Sigurd Fahlstrøm
  Status: Saken er avsluttet

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS