Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018021133
  ArkivsakID: 18/21133
  Dato: 24.08.2018
  Tittel: Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl.
  Saksbehandler: Anne Trine Hoel
  Status: Saken er under behandling

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS