Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018014971
  ArkivsakID: 18/14971
  Dato: 07.06.2018
  Tittel: Løxaveien 15 - nytt lager- og verkstedbygg med kontorer på eksisterende underetasje
  Saksbehandler: Byggesak team 4
  Status: Saken er under behandling
  Avgjørelsestype: Mangler Igangsettingstillatelse

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS