Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018010614
  ArkivsakID: 18/10614
  Dato: 21.12.2018
  Tittel: Forneburingen 300 - midlertidig skolepaviljong
  Storøya skole
  Saksbehandler: Byggesak team 4
  Status: Saken er under behandling
  Avgjørelsestype: Mangler Igangsettingstillatelse

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS